Phóng sự sinh vật cảnh.

Trong thời gian qua nhiều người dân ở đô lương phát triển nghề sinh vật cảnh. Để thể hiện niềm đam mê với sinh vật cảnh mà còn đem lại nguồn thu nhập cho gia đình.

- ps trông dâu nuôi tằm.

Trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ là nghề truyền thống của nhiều xã ven sông Lam, huyện Đô Lương. Tuy nhiên, những năm gần đây do đầu ra của kén- tơ tằm bấp bênh, giá cả không ổn định nên nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng dâu nuôi tằm ...


Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 20 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 18 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...


Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chường trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 9.

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...


Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 23 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Phóng sự sinh vật cảnh.

Trong thời gian qua nhiều người dân ở đô lương phát triển nghề sinh vật cảnh. Để thể hiện niềm đam mê với sinh vật cảnh mà còn đem lại nguồn thu nhập cho gia đình.

Chường trình thời sự truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 9.

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 16 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

- ps trông dâu nuôi tằm.

Trồng dâu nuôi tằm và ươm tơ là nghề truyền thống của nhiều xã ven sông Lam, huyện Đô Lương. Tuy nhiên, những năm gần đây do đầu ra của kén- tơ tằm bấp bênh, giá cả không ổn định nên nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng dâu nuôi tằm ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 11 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 9 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Đô Lương phát triển bánh trung thu

 Hàng năm, cứ mỗi dịp gần đến rằm tháng 8, các cơ sở sản xuất bánh trung thu truyền thống ở Đô Lương lại tập trung sản xuất bánh phục vụ khách hàng trong và ngoài huyện. Nhờ chú trọng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 5 tháng 9 năm 2019

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 3 tháng 9 năm 2019

Các đơn vị tổ chức sôi nổi  các hoạt động chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9 . ...