Nhà máy may Minh Anh khẩn trương hoàn thành xây dựng

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy may Minh Anh tại xã Quang Sơn, Đô Lương, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình để chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 5 năm 2018.

Đô Lương quan tâm chăm lo người khuyết tật

Trong những năm qua công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật trên địa bàn Đô Lương luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm bằng nhiều hình thức như:  giúp đỡ vật chất và tạo việc làm giúp người tàn tật ...


Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 20 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự phát thanh Đô Lương ngày 18 tháng 1 năm 2017

Chương trình thời sự phát thanh hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2017 gồm những nội dung sau: ...


Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 4 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 4 năm 2018

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 4 năm 2018


Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 20 tháng 4 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Nhà máy may Minh Anh khẩn trương hoàn thành xây dựng

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy may Minh Anh tại xã Quang Sơn, Đô Lương, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình để chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 5 năm 2018.

Đô Lương quan tâm chăm lo người khuyết tật

Trong những năm qua công tác chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật trên địa bàn Đô Lương luôn được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm bằng nhiều hình thức như:  giúp đỡ vật chất và tạo việc làm giúp người tàn tật ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 4 năm 2018

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 18 tháng 4 năm 2018

Chương trình thời sự ngày 16 tháng 4 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm các nội dung sau: ...

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 4 năm 2018

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 15 tháng 4 năm 2018

Chương Trình ca nhạc kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Đô Lương (19/4/1963 - 19/4/2018)

Chương Trình ca nhạc kỷ niệm 55 năm ngày thành lập huyện Đô Lương (19/4/1963 - 19/4/2018)

Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 13 tháng 4 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Sự phát triển trở lại của nghề làm nồi đất ở Trù Sơn, Đô Lương

Làng nồi đất Trù Sơn, Đô Lương có từ lâu đời và là làng nồi đất duy nhất ở Nghệ An. Trải qua những thăng trầm, có thời điểm nghề làm nồi bị mai một. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nghề làm nồi đất đang từng bước được ...

Trung Sơn: nâng cấp tu bổ di tích lịch sử Mộ ông Nguyễn Ngọc Sĩ và Miếu Đông Sơn

Chỉ còn vài ngày nữa, di tích Mộ ông Nguyễn Ngọc Sĩ và Miếu Đông Sơn ở làng Đông Bích xã Trung Sơn tổ chức đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành sẵn sàng để tổ chức ...