Các trường học tăng cường các phương án phòng chống rét cho học sinh

Những ngày qua, thời tiết tại huyện Đô Lương đang ảnh hưởng của rét đậm, nhiệt độ dao động từ 10 – 15 độ C , đặc biệt về ban đêm và sáng sớm. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh tham gia học tập, nhất là tại các trường bán trú trong mùa rét này, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tích cực thực hiện nhiều biện pháp chống rét hiệu quả cho học sinh.