Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đô Lương chuẩn bị tốt Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025

Thưa quý vị và các bạn! Để chuẩn bị cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020- 2025, hiện nay các Đảng bộ và chi bộ được chọn làm đại hội điểm trên địa bàn huyện Đô Lương đã làm tốt công tác chuẩn bị theo  quy định của cấp trên để tiến hành đại hội vào dịp giữa tháng 3/2020.