Các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ 150 triệu đồng “Quỹ vì người nghèo”

Sáng ngày 22/03/2011 UBMTTQ Huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị phát động các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đô Lương ủng hộ "Quỹ vì người nghèo và "xây dựng nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo năm 2011.

Các cơ quan, doanh nghiệp ủng hỗ quỹ vì người nghèo năm 2011

Đợt ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" của Huyện Đô Lương năm 2011 được phát động từ ngày 10/3 đến ngày 30/7/2011. Trước đó UBMTTQ huyện Đô Lương đã phát động các xã thị ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" với tổng số tiền 920 triệu đồng. Trong đợt phát động lần này, có 26 cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Đô Lương đã ủng hộ được tổng số tiền 150 triệu đồng. Điển hình như: UBND Huyện Đô Lương 15,5 triệu đồng, Bệnh viện Đa Khoa huyện Đô Lương 19 triệu đồng, Cán bộ giáo viên học sinh trường THPT Đô Lương II: 12 triệu đồng, công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương ủng hộ 10 triệu đồng…Hiện nay, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện Đô Lương đang tiếp tục ủng hộ, phấn đấu đạt 400 triệu đồng. Theo kế hoạch của ban vận động "Quỹ vì người nghèo" huyện Đô Lương, trong năm 2011 sẽ vận động 1,5 tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết và ủng hộ các gia đình nghèo.

Đây là việc làm thể hiện truyền thống "tương thân tương ái","lá lành đùm lá rách" nhằm giúp đỡ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đô Lương trong những năm tới.

Hữu Hoàn