Bộ môn Karate tổ chức thi đấu phong đai

Hướng về Đại hội TDTT huyện Đô Lương, sáng ngày 30/7/2017, bộ môn Karate đã tổ chức kỳ thi phong đai cho các môn sinh.

Bộ môn Karate Đô Lương thuộc hệ phái ShoToKan hiện có 8 câu lạc bộ với hơn 400 võ sinh. Để hướng tới Đại hội TDTT năm 2017, các CLB đang tích cực luyện tập các bài quyền, các đòn thế để thi đấu đối kháng và thi công phá.

volendai

Màn đồng diễn karatedo

Để các võ sinh từng bước phấn đấu trong luyện tập và nâng cao trình độ, định kỳ 3 tháng 1 lần, bộ môn Karate Đô Lương tổ chức thi phong đai cho các võ sinh. Tại kỳ phong đai, các võ sinh bắt buộc phải trình diễn kỹ thuật đòn thế như: đánh, đấm, chém, đỡ, đá…Thi các bài quyền bắt buộc trong chương trình giáo án của hệ phái ShoToKan. Các võ sinh phải bắt thi đấu đối kháng theo từng hạng cân với những đòn thế nhanh, mạnh đặc trưng của môn Karate.

volendai1

Các võ sinh thi đấu đối kháng

Tại kỳ phong đai lần này, có 50 võ sinh tham gia, tất cả các thí sinh đều đạt yêu cầu, sẵn sàng tham gia thi đấu và đồng diễn tại Đại hội TDTT huyện Đô Lương năm 2017 sẽ diễn ra trong thời gian tới./.

                                                                                     Ngọc Phương