Bảo Việt Nhân thọ Tây Nghệ An: Ngày Hội Ra quân năm 2020

Sáng 10/1 tại huyện Đô Lương, Bảo Việt Nhân thọ Tây Nghệ An đã tổ chức Ngày Hội Ra quân năm 2020 với chủ đề “Khẳng định vị thế, tiên phong dẫn đầu” Tham gia buổi lễ có trên 500 đại biểu và các tư vấn viên các khu vực Tân Kỳ, Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn,  Tương Dương và Con Cuông.

00

đại biểu tham dự hội nghị.

Hiện nay, Bảo Việt Nhân thọ Tây Nghệ An có trên 4.000 tư vấn viên. Năm 2019 công ty  đạt  doanh thu 85,28 tỷ đồng, phát triển mới 467 tư vấn viên.

22

Ông Trần Đức Ngọc Giám đốc công ty phát động thi đua.

Thu nhập bình quân của các tư vấn viên đạt trên 10 triệu đồng/ tháng, người cao nhất đạt gần 17 triệu đồng/tháng.

444

Ban tổ chức trao giải điểm đến hạng Kim Cương.

 Trong năm, công ty đã bảo vệ tài chính và hoàn thành chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn cho hàng nghìn khách trong khu vực. Công ty cũng đã thực hiện chi trả theo đúng cam kết trong hợp đồng cho những khách hàng không may phát sinh rủi ro về sức khỏe.

33

Trao giải sao việt hạng Vàng.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương.

Trong chương trình Ngày Hội Ra quân 2020, Đại diện lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ tây Nghệ An đã phát động và định hướng kinh doanh cho năm 2020.

6666

Phát động và giao ước thi đua năm 2020.

Tặng quà và tôn vinh những tư vấn viên của Công ty đã có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo Hiểm Nhân thọ năm 2019 và trao kỷ niệm chương của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho các tư vấn viên gắn bó 15-20 năm vì sự nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tại Bảo Việt Nhân thọ./.

Bài và ảnh: Lê Hoàn