Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới xã Bài Sơn

Sáng 29/7, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đô Lương đã tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Bài  Sơn. Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc.

n1

Đoàn thẩm định NTM tại xã Bài Sơn.

Là một xã miền núi của huyện Đô Lương, mặc dù còn gặp khó khăn về mọi mặt, trong quá trình xây dựng NTM xã Bài Sơn đã huy động đầu tư trên 141 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn, trong đó nhân dân đóng góp hơn 36 tỷ đồng. Vận động nhân dân hiến và đóng góp ngày công lao động trị giá 9,5 tỷ đồng.

n2

Thẩm định tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất trường học.

Đến nay, toàn xã đã làm được 23 km đường nhựa và đường bê tông, rải cấp phối được 30 km, xây dựng được 12,3 km kênh mương, có 3/3 có nhà văn hóa đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người 33 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 4,3%. Qua đánh giá của xã đến nay xã Bài Sơn đạt 18/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, riêng tiêu chí văn hóa phấn đấu đạt vào cuối năm nay.

n3

Đồng chí Nguyễn Trung Thành phó chủ tịch UBND huyện kết đánh giá cao kết quả xây dựng NMT ở Bài Sơn. Ảnh: Hoàng Phi

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Thành, phó chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả xã Bài Sơn đã thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động nguồn đóng góp tiền của, ngày công lao động của của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh trên cơ sở ý kiến đóng góp của các phòng, ngành xã cần bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí còn lại phải tiếp tục nỗ lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tập trung thực hiện theo đúng tiến độ, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.

 

 Sỹ Bắc