Bà con nông dân Đô lương tập trung chăm bón cây vụ đông.

Sau khi thực hiện việc sản xuất vụ đông kịp thời vụ, bà con nông dân Đô Lương triển khai việc chăm bón cây vụ đông.

a23

Bà con nông dân Lưu Sơn làm cỏ cho cây vụ đông.

So với vụ đông năm 2019, vụ đông năm nay diện tích trồng cây vụ đông ở Đô lương giảm hơn do 2 nguyên nhân cơ bản do là vụ đông năm trước năng suất các loại cây giảm bị sâu bệnh nhiều , giá vật tư cao, công chăm bón nhiều. Tuy nhiên năm nay nhiều xã vẫn tổ chức sản xuất vụ đông với diện tích lớn như: Trung sơn trên 100ha, Lưu Sơn 180 ha , Đại Sơn 200 ha.

Theo bà con nông dân xã Lưu Sơn cho biết : Mặc dù đã chủ động trồng cây vụ đông sớm nhưng đến nay các loại cây trồng như:  Dưa chuột, bí, đậu co ve, bí xanh phát triển rất chậm, một số loại cây có biểu hiện vàng và quăn lá.

a1

Nhiều thửa ruộng trồng cây vụ đông đã được làm giàn.

Bà con nông dân đang tập trung lao động tổ chức tỉa dặm, làm cỏ , bón thúc và làm dàn cho các loại cây dây leo. Từ nhiều năm nay, Lưu Sơn là đơn vị có diện tích trồng cây lớn nhất của huyện Đô Lương.