3 xã hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Trong 2 ngày 12 và 13/8, 3 xã: Ngọc Sơn, Lam Sơn và xã Hồng Sơn tổ chức diễn tập phòng thủ năm 2019. Các đồng chí Thường trực, BTV Huyện ủy đã có mặt và chỉ đạo diễn tập.

a1

Các đại biểu tham dự

Đợt diễn tập lần này ở 3 xã đã tổ chức diễn tập làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng Quốc phòng – An ninh và chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong sẵn sàng chiến đấu chuyển từ thường xuyên lên cao, xử lý các tình huống A2.

Thực hiện mệnh lệnh, chỉ thị, thông báo, báo cáo cấp trên. Triển khai họp bàn biện pháp lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về QP- AN, chuyển lực lượng vũ trang lên tập trung sẵn sàng chiến đấu cao. Xử lý các tình huống A2. Thực binh A2.

a2

Lực lượng của ta phòng thủ đánh địch

Chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ. Phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực. Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 2: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

a3

Quân và dân xã Lam Sơn đánh địch tập kích đường bộ

Trong đợt diễn tập lần này, xã Lam Sơn đã tổ chức chiến đấu thực binh đánh địch vào làng xã, xã Ngọc Sơn diễn tập thực binh đánh địch đổ bộ bằng đường không và  xã Hồng Sơn tổ chức diễn tập thực binh phòng chống lụt bão.

a4

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đánh giá kết quả diễn tập. Ảnh: Hữu Hoàn

Kết quả, sau 2 ngày diễn tập, các xã đã hoàn thành tốt đợt diễn tập phòng thủ năm 2019. Qua diễn tập giúp cán bộ, nhân dân và các LLVT các xã nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và xử trí tốt tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

                                                                                 Hữu Hoàn