Thơm ngon kẹo lạc làng Vĩnh Đức-Đô Lương dịp tết

Kẹo lạc làng nghề Vĩnh Đức- Thị trấn Đô lương luôn được mọi
người yêu thích. Không những lưu giữ được giá trị văn hóa, hương vị truyền
thống quê hương mà chất lượng, thương hiệu sản phẩm kẹo lạc được khẳng
định trên thị trường, trở thành 1 nghề đem lại thu nhập chính cho người dân nơi
đây. Sản phẩm tiêu thụ những ngày ngày gần tết tăng gấp đôi, gấp 3 để phục vụ
nhu cầu tiêu dùng.